contrato 055-2018-AGRICULTURES FAMILIARES DO NORDESTE MINEIRO-ALFA